มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทในการรับประทานอาหาร

              การเข้าสังคมนั้นเราต้องทำตามมารยาทของการเข้าหาผู้อื่นให้เหมาะสม  ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนั้นหากเราได้ทำตามมารยาทของสังคมเราก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นข้อดีสำหรับตัวเราเอง  การเข้าสังคมที่สำคัญคือการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  ไม่ว่าเราจะทานอาหาร  ไทย  จีน  ฝรั่ง  จะมีมารยาทที่ต้องปฏิบัติกันในระหว่างร่วมโต๊ะอาหารให้มีความเหมาะสมกับผู้อื่นและยังเป็นการให้ความเคารพเจ้าภาพอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานในโอกาสต่างๆ  เช่น  งานเลี้ยง  งานฉลอง  เป็นต้น   เพื่อที่เราจะได้วางตัวได้เหมาะสมและควรมั่นฝึกให้เป็นนิสัยได้ยิ่งดี  โดยให้ทำตามหลักดังนี้

 • การนั่ง ให้เลื่อนเก้าอี้เข้ามาด้วยความเบาและให้หลังติดพนักพิงถ้าทำได้  ให้นั่งตัวตรง  ไม่เอาศอกท้าวที่โต๊ะ
 • ผ้าเช็ดปาก โดยปกติแล้วผ้าเช็ดปากในร้านอาหารที่หรูและร้านอาหารแนวฝรั่งมักจะมีไว้เสมอ  จะต้องพักครึ่งแล้ววางไว้ที่หน้าตักเมื่อเวลาจะเช็ดปากจึงหยิบขึ้นมาเช็ด
 • ตักอาหาร จะมีช้อนกลางไว้ให้ตักอาหารอยู่ในภาชนะที่ให้มา  เราจึงต้องใช้ช้อนกลางตักอาหารมาวางไว้ที่จานของเราเสียก่อน  ให้ตักครั้งละ 1 – 2 ชิ้น  หากต้องการค่อยตักมาเพิ่ม  ในการทานไม่ควรพูดคุยหรือติชมอาหารที่ไม่ชอบหรือว่ารสชาติไม่ถูกปาก
 • ไม่ควรกินก่อนเจ้าภาพ การกินจะต้องให้เจ้าภาพทานก่อนหรือว่าเจ้าภาพเชิญให้กินก่อนได้
 • ช้อน ส้อม  ตกไม่ต้องเก็บจะมีคนหามาให้ใหม่เอง
 • ไม่พูดในขณะที่เคี้ยวอาหาร หรือในระหว่างการกินให้พูดน้อยที่สุด  ไม่ควรเคี้ยวให้เสียงดัง  ให้ทำการปิดปากในขณะที่เราเคี้ยว
 • ไม่เลียมือ ในขณะกินและพยายามทำให้เงียบที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากการกระทบช้อนส้อมต่างๆ
 • ไม่คายอาหารที่โต๊ะ อาหารที่เรากินนั้นหากกินไม่ได้  มีรสเผ็ดหรือว่ารสที่ไม่พึงประสงค์ให้ลุกไปคายที่ห้องน้ำ  หากจำเป็นจริงๆต้องทำแอบคายไม่ให้ใครเห็นได้
 • วิธีการกินอาหาร อาหารมีหลายชนิดมีวิธีการกินที่แตกต่างกันในบางครั้งอาจจะพบเจออาหารที่แปลกและมีวิธีการกินที่ยุงยาก  หากกินไม่เป็นให้ดูเจ้าภาพหรือว่าเพื่อนร่วมโต๊ะ
 • หยิบอาหาร จะหยิบได้เฉพาะอาหารที่จับแล้วไม่เปื้อนนิ้วเราเท่านั้น
 • ในระหว่างกานทานอาหาร ห้ามแคะฟันเป็นอันขาด  ยกเว้นมีก้างปลาหรือว่าเศษผักติด
 • ทำอาหารตก ให้กล่าวคำขอโทษ  หรืออย่าให้ใครสังเกตเห็น  ถ้าเป็นไปได้ให้ทำความสะอาดด้วยเดี๋ยวนั้น
 • เมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว ให้วางช้อนส้อม  ทั้งคู่ไว้ตรงกลาง  วางผ้าเช็ดปากไว้ที่โต๊ะและยังไม่ต้องลุกก่อนเจ้าภาพ  หากต้องการลุกให้ทำการขอโทษเจ้าภาพเสียก่อน

การที่เราได้รับทราบข้อมูลมารยาทในการรับประทานอาหารจะช่วยให้เข้าสังคมได้ดีนับหน้าถือตา  และที่สำคัญเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพของเรา  หากเรานำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วจะเกิดความเคยชินไปเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *