โรงโม่หิน ใช้น้ำมันหล่อลื่นอะไรบ้าง . . . ?

โรงโม่หิน ใช้น้ำมันหล่อลื่นอะไรบ้าง

โรงโม่หินเป็นแหล่งธุรกิจที่นิยมในประเทศเรา โดยเรามักจะพบเห็นตามต่างจังหวัดต่างๆในแถบที่อยู่ใกล้ภูเขา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธุรกิจโม่หินนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในงานก่อสร้างหรือธุรกิจอื่นโดยโรงโม่หินจะทำแปรรูปหินตามงานที่ลูกค้าสั่งไม่ว่าจะใช้เป็นวัสดุสร้างบ้าน ถนน และหินที่แปรรูปนั้นได้จากการระเบิดภูเขาและในโรงโม่หินก็ต้องใช้เครื่องจักรทำงานเป็นหลักจึงต้องคำนึงถึงการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบๆโรงงานด้วย อย่างที่ขาดไม่ได้คือ

 

การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น”  เพราะน้ำมันหล่อลื่นมีคุณสมบัติหล่อลื่นเครื่องยนต์และป้องกันการกัดกร่อนโลหะ เพราะเมื่อเวลาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรทำงานจะเกิดการเผาไหม้ ในขณะที่เกิดการเผาไหม้นั้นก็เกิดกรดกำมะถันทำให้เครื่องยนต์เสียหายและมีสนิม ซึ่งสภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญด้วยโดยทั่วไปโรงโม่หินส่วนมากจะมีฝุ่นหินตลอดเพราะต้องทำระเบิดภูเขาเพื่อเอาไปใช้งานดังนั้นจึงทำให้เครื่องจักรเสียหายก็จะสกปรกมากกว่าปกติถ้าเกิดไม่มีน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรก็จะทำตัวเครื่องจักรให้เกิดกรณีเสียหายต่างๆจนอาจถึงขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก

 

ดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้ น้ำมันหล่อลื่น ให้เหมาะสมทั้งสภาพแวดล้อมและให้ตรงกับลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปโรงโม่หินก็จะมีใช้น้ำมันหล่อลื่นอยู่หลายตัวที่ต้องใช้ เช่น ถ้าเป็นระบบส่งกำลังอย่างพวกระบบ  ไฮดรอลิคหรือทอร์คคอนเวอร์เตอร์ของเครื่องจักร ก็จะใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นน้ำมันระบบส่งกำลัง หรือถ้าเป็นพวกเกียร์ก็ต้องใช้น้ำมันเกียร์ให้ถูกเบอร์ตามที่เครื่องจักรระบุไว้ในคู่มือ หากใช้ผิดก็จะเกิดความเสียหายได้เช่นกัน ซึ่งระยะสั้นๆจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่จะส่งผลระยะยาวดังนั้นเราควรเลือกน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักสากลที่กำหนดไว้และควรหมั่นดูแลรักษา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *