ข้อดีและประโยชน์การกินเจ ต่อความเป็นของมนุษย์

ประโยชน์การกินเจ             การกินเจนั้นเป็นวัฒนธรรมของคนจีนและได้มีการเผยแพร่โดยคนไทยเชื้อสายจีน ทำให้เกิดประเพณีการกินเจ  และนอกจากั้นทำให้คนไทยที่อยู่ก็ได้รับประเพณีดังกล่าวด้วย  คนที่กินก็สามารถที่จะเลือกอาหารเจได้ตามที่ต้องการช่วงเวลาของประเพณีดัง กล่าว  แต่ยังมีหลายคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลเท่านั้น  ซึ่งการกินเจมีความเชื่อเรื่องการไม่เบียดเบียนสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเป็นการส่ง เสริมการทำบุญเมตาไปด้วย  นอกจากนั้นการกินเจยังมีประโยชน์อื่นๆ  ทั้งโดยธรรมชาติและโดยร่างกายของเราเอง  นอกจากการกินเจแล้วยังมีการกินแบบมังสวิรัติที่กำกัดเพียงไม่กินเนื้อสัตว์ อย่างเดียว – ลดก๊าซมีเทน  เนื่องจากสัตว์นั้นมีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่มีส่วนทำให้เกิดภาวะ เรือนกระจกมากขึ้น  ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นนั้นเอง  หากเราลดการบิโภคเนื้อสัตว์การเลี้ยงสัตว์ก็จะลดน้อยลงและทำให้ก๊าซมีเทน นั้นน้อยลงเช่นกัน – เรื่องของศีล  ในบางศาสนาอาจจะมีการฆ่าสัตว์เป็นประเพณีแต่มีบางศาสนาเป็นเรื่องที่บาป  หากเราไม่บริโภคเนื้อสัตว์การฆ่าศัตว์ก็ลดลง …

READ MORE