“ไม้มงคล” เสริมโชคลาภบารมี

คนสมัยก่อนเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกไม้มงคลไว้ บ้านนั้นก็จะร่มเย็น เป็นสุข มีความรักใคร่ สามัคคีจึงเลือกที่จะปลูกต้นไม้เพื่อเสริมโชคลาภ บารมี ความร่ำรวย รวมไปถึงสุขภาพร่างกาย จึงได้เลือกพรรณไม้ที่เป็นมงคลไว้ประดับบ้าน ประดับห้อง ให้ร่มเย็นตลอดไป พรรณไม้หลายชนิดเป็นที่นิยมปลูกกันมาแต่โบราณ ในทางความเชื่อของไทย นิยมให้ปลูกไม้มงคลปะปนกับต้นไม้อื่นได้บ้าง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ต้นไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกกันมาก ต้นขนุน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เติมโตได้ไวสูงเกิน 10 เมตร นำมารับประทานได้ คนไทยเชื่อว่าปลูกขนุนไว้บริเวณบ้านย่อมเสมือนว่าจะได้รับการเกื้อหนุนอย่างดีเสมอ มีผู้สนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองดี ไม่ต้องอยู่อย่างเลื่อนลอย ต้นไผ่ ลำต้นเป็นปล้องแตกต่างกันตามสายพันธุ์ การขยายพันธุ์ทำง่ายเพราะไผ่จะแตกหน่อแตกกอไปเรื่อยๆ ไผ่ถือเป็นไม้มงคล แสดงถึงความมั่นคง…

READ MORE