พัฒนาชีวิต พัฒนาศักยภาพในตน

พัฒนาชีวิต พัฒนาศักยภาพในตน  ไม่มีใครอยากเกิดมาไม่สมบูรณ์ แต่แม้จะเลือกเกิดไม่ได้ หรือมีชีวิตที่พลิกผันจากดีเป็นร้ายให้ต้องพบกับความพิการ ขึ้นชื่อว่า “ชีวิต” หากไม่ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา ก็ย่อมจะต้องพัฒนาศักยภาพในตนให้ออกมาดีที่สุด…    เช่นเดียวกับบุคคลผู้ตัวอย่าง อย่างเจ้าของใบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิสน.ส.หวางเหม่ยเหลียนที่มีความพิการทางสมองแต่กำเนิด แต่สามารถเรียนได้จนจบปริญญาเอก หรือจะเป็น นิค วูจิซิค ผู้ที่เกิดมาไร้แขนขาทั้งสองข้าง แต่สามารถดำรงชีวิตได้เช่นคนทั่วไป พร้อมเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลก… ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงศักยภาพ…

READ MORE