รับทำรายงานก็สร้างเงินหมื่นได้

อ่านหัวข้อคงเกิดการตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแน่แท้ ว่ารับทำรายงานหน้าละไม่กี่บาทจะสามารถสร้างเงินหมื่นได้อย่างไร ใครที่ไหนจะมาจ้างทำ ยิ่งถ้ากดราคา เรียกราคาแพงด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ ไม่มีใครจ้างหรอก พันเปอร์เซ็น จริงอยู่ถ้าเราเรียกราคาที่สูงก็ไม่มีใครมาจ้าง แต่นั้นสำหรับงานที่ไม่มีคุณภาพ เพียงแค่หาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำเป็นรูปเล่ม ซึ่งใครๆเขาก็ทำกัน การสร้างรายได้จากการรับทำรายงานนั้น จะต้องมีความเชียวชาญในการการสื่อสารคล้ายๆกับงานรับเขียนบทความ เพราะไม่เพียงแต่จะต้องศึกษาหาข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วยังจะต้องเรียบเรียงข้อมูลใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่เพียงแต่หาข้อมูลแล้วนำมาทำเป็นรูปเล่ม อย่างนั้นคนจ้างก็ทำเองได้ แต่สำหรับงานรับทำรายงานที่มีประสิทธิภาพ จะต้องผ่านการคัดกรองของผู้เขียน ผ่านองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาและผ่านตัวอักษรที่สามารถอธิบายเนื้อหา เกี่ยวกับรายงานนั้นได้อย่างครบถ้วน โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องถามอีกว่า ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากไหน สำหรับอาชีพรับทำรายงาน ผู้รับทำควรมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากผู้รับเขียนบทความเลย โดยเฉพาะการหาความรู้ใหม่ๆ ที่จะต้องเอามาอัพเดตให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆนั้นก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่ทุกวัน…

READ MORE