5 วิธีการประหยัดน้ำประปา

              น้ำประปาเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะปล่อยไปตามท่อจ่ายไปยังบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ก่อนที่จะต่อเข้าบ้านจะมีอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำว่าใช้น้ำไปเท่าไหร่  เราเรียกกันทั่วไปว่า  “มิเตอร์วัดน้ำ”  หรือมาตรวัดน้ำ  จะมีการวัดเป็นหน่วยแล้วเจ้าหน้าที่  จะมีตรวจในทุกเดือนก่อนที่จะนำไปคำนวณราคาทำบิลเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำต่อไป  แน่นอนว่าน้ำที่เราใช้ต้องเสียถึงแม้คิดว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากแล้วก็ตาม  หากเราสามารถที่จะประหยัดได้ก็จะเป็นผลดี  ประหยัดทั้งที่เป็นทรัพยากรน้ำ  ประหยัดทั้งเงินที่เราต้องจ่ายค่าน้ำโดยที่ไม่จำเป็น  โดยมีวิธีแนะนำในการประหยัดดังนี้                      …

READ MORE